+ + ยิ น ดี ต้ อ น รั บ : W e l c o m e + +
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรนารีเกมส์
สมาคมเชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย
 
  Freshy Night 2004    
  งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 8    
  แถลงข่าวเปิดตัวสุรนารีเกมส์    
  ภาพซ้อมแข่ง Redbull Extra 2004 ภาคอีสาน    
  ภาพการแข่งขัน Red Bull Extra รอบคัดเลือก    
  ภาพการฝึกซ้อมของเชียร์ลีดดิ้ง    
  ภาพการฝึกซ้อมของเชียร์ลีดเดอร์    
  ภาพการเดินสายประชาสัมพันธ์สุรนารีเกมส์    
  ภาพถ่ายใน สุรนารีเกมส์    
  ภาพถ่ายงาน สถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2548    
  ภาพถ่ายงาน สถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2549    
  ภาพถ่ายงาน Kick off Seagames 2007    
  ฝึกซ้อม 01    
  ฝึกซ้อม 02    
  ฝึกซ้อม 03    
  ฝึกซ้อม 04    
  ฝึกซ้อม 05    
  ฝึกซ้อม 06    
  redbull extra boom 2004    
  freshynight 2004    
         
         
         

Copyright © 2004 SUT Cheerleader Club. All rights reserved.