+ + ยิ น ดี ต้ อ น รั บ : W e l c o m e + +
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สุรนารีเกมส์
สมาคมเชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย
 
     
  ชมรมเชียร์ลีดเดอร์
  อาคารส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
     
  E-mail : cheerclub@student.sut.ac.th
    mayakol@hotmail.com
   
  Website : http://www.sutcheer.tk
    http://student.sut.ac.th/cheerclub
     
  Tel. : 08-6938-0336 (ต้น,บอลลูน)
  08-9717-0013 (เอก)
    08-1321-8500 (ไม้เอก)
    08-6262-3213 (ใหม่)
     
   
     
     

Copyright © 2004 SUT Cheerleader Club. All rights reserved.