ย้ายเว็บหนังสือปัญญาเชิงคำนวณมาที่นี่

ผู้เขียนได้แต่งหนังสือปัญญาเชิงคำนวณ (Computational Intelligence) ไว้เพื่อการศึกษา โดยจัดเป็นเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ให้ดาวน์โหลดฟรี ซึ่งเดิมทีสร้างเว็บไซต์ของหนังสือเล่มนี้ไว้ที่เว็บของ Google บัดนี้ได้เวลาอันดีที่จะทำการย้ายเว็บหนังสือดังกล่าวกลับมาสู่บ้านมทส. อันร่มรื่นย์ ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้สร้างโอกาสและสร้างประโยชน์ในทุก ๆ ด้านให้กับผู้อ่านทุก ๆ ท่าน คำแนะนำติชมใด ๆ ฝากไว้ที่เว็บนี้ได้เลยครับ

เว็บใหม่หนังสือปัญญาเชิงคำนวณ – CI Book

อ.อาทิตย์ ศรีแก้ว

:D :D:D

ยินดีต้อนรับสู่บ้านมทส.ของอ.อาทิตย์!

หลังจากที่ใช้บริการเว็บไซต์ส่วนตัวของ Google มานาน ถึงเวลาที่ต้องย้ายกลับสู่บ้านของเรา กลับสู่เว็บไซต์ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็เพิ่งจะนึกได้ว่าไปใช้ชีวิตอะไรอยู่นอกบ้าน ทั้ง ๆ ที่เรามีบ้านที่เพียบพร้อมทุกอย่างอยู่แล้ว ช่วย ๆ กันมาใช้เครือข่ายของเรา ทำให้บ้านเราเข้มแข็งขึ้น!